Kontakt

 
Ekologis Food Sp. z o.o.
Ul. Posag 7 Panien 1A
02-495 Warszawa
tel: 22 736 39 16
fax: 22 736 28 38
email: biuro@ekologisfood.pl
NIP: 1231271886
REGON: 146261227
KRS: 0000430874

Ekologis Food Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Posag 7 Panien 1A, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000430874, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 12.000,00 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 12.000,00 złotych.

.